TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 137


Tạp chí Bách Khoa – số 137-1962

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 137-1962

nhatbook-download


Trong số này: 

Hoàng Minh Tuynh Algerie trên đường xây dựng độc lập
Dohamide cuộc sống gia đình của người Chàm
Nguyễn Văn Trung Thân xác và nghệ thuật
Cô Liêu Bí mật của lòng đất
Nguyễn Hiến Lê Nhân đọc bộ Ca trù Biên Khảo
Nguyễn Hữu Ngư Các giải thưởng văn chương trên nước Việt
Lê Minh Ngọc Tưởng nhớ (thơ)
Nguyễn dđức Tiếu Duyên sau (thơ)
Tran Thúc Vũ Hồi âm, chân dung (thơ)
Nguyễn Minh Hoàng Teddy (dịch J. David Salinger)
Đoàn Thêm Minh định và điểm về bài điểm sách “tìm hiểu hội họa”
Vũ Hạnh Con tư diêm (truyện ngắn)
Tường Linh Bài trong nhật ký (thơ)
Bùi Khánh Đản Sáng chiều chủ nhật (thơ)
Phương Liên Chủ nhật hứ hai (thơ)
Thái Tú Hạp Biển chiều, về (thơ)
Nhã Điển con dđường cụt (truyện ngắn)
Đoàn Thêm hòa âm 12
Văn Nên – Nguyễn Văn Ngôn – Nghiêu Đề Trả lời cuộc phỏng vấn về hội họa
Nghiêu Đề Bài cuối của lê (thơ)
Tràng Thiên Thời đại ngày nay và sáng tác theo ý Hermann Hesse
Thu Thủy Khiỉ vẽ
Nguiễn Ngu Í Thuật đại hội thanh niên thế giới tại Helsinki và quyết nghị về giáo dục trong thời đại kỹ thuật

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận