TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 138


Tạp chí Bách Khoa – số 138-1962

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 138-1962

nhatbook-download


Trong số này: 

Hoàng Minh Tuynh Algerie thrre đường xây dựng độc lập
Lê Xuân Khoa Phật giáo Thiền tông và triết lý thiền
Dohamide Tang lễ và hôn nhân Chàm
Nguyễn Hiến Lê danh nhân: Ignace Philippe Semmelwels
Vi Huyền Đắc lò đào tạo người thượng lưu
Cô Liêu những giả thuyết về kỹ thuật hỏa tiễn Vốtk
Nguyễn Văn Trung đoọc “những kẻ trầm luân ở trần gian” của Frantz Fanon
Minh Đức Men bờ bể xanh
Đoàn Thêm hòa âm 12 bí
Thanh Tâm Tuyền nỗi chết không rời (truyện ngắn)
Nguyễn Nho Sa Mạc tình ca mùa thu (thơ)
Ninh Chữ cầu đất, giọng cô đơn, thảo cầm (thơ)
Huy Trâm về đây, thôi biết bao giờ (thơ)
Văn Ba-Tố Oanh – Nguyễn Trung Trả lời cuộc phỏng vấn về hội họa
Hà Nguyên Thạch Giấc ngủ thành phố
Thái Tuấn xem triễn lãm Eso
Tràng Thiên viết và nghĩ theo Claude Simon
Nguiễn Ngu Í Thuật: Buổi nói chuyện của Cô Liêu về quan niệm tiểu thuyết – buổi thuyết trình của ông Đoàn Giáp về nền hội họa VN – Lễ phát thưởng văn chương toàn quốc

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

để lại phản hồi