TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 139


Tạp chí Bách Khoa – số 139-1962

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 139-1962

nhatbook-download


Trong số này: 

Hoàng Minh Tuynh Thái độ Hiệp Chúng Quốc đối với thị trường chung Âu Châu
Nguyễn Phương Chuyện Triệu Việt Vương, một chuyện tiểu thuyết?
Dohamide Người Chàm Châu Đốc
Lê Xuân Khoa Tính chất chủ yếu của triết lý Thiền
Nguyễn Văn Trung Văn chương, văn học
Đoàn Thêm Tô điểm trong mỹ nghệ
Nguiễn Hữu Ngư giải thưởng văn chương trên Đất Việt
Cô Minh Đức Men bờ bể xanh
Hoàng Quy Áo lụa (thơ)
Tường Linh Thơ lạnh mùa sương
Trần Dạ Từ Buổi chiều trong giáo đường (thơ)
Tràng Thiên đọc “ba sinh hương lửa” của Doãn Quốc Sỹ
Viên Linh tự thuật
Hoài Khanh Màu lưu linh (thơ)
Nguyễn Nho Sa Mạc Màu áo đông phương
Sơn Nam qua hieju sách (truyện ngắn)
Du Tử Lê Du ca 1,2 (thơ)
Thanh Tâm Tuyền nỗi chết không rời (truyện ngắn)
Hà Khê – Cù Nguyên – Tố Phượng Trả lời cuộc phỏng vấn về quan niệm hội họa
Trần Văn Khê nhân dịp lễ kỷ niệm đệ bách chu niên nhạc sĩ Claude Debussy
Nguiễn Ngu Í Thuật lễ kỉ niệm đản sinh đức Khổng Tử, buổi nói chuyện của ông Nguyễn Văn Trung về một quan điểm mới của cuộc tranh luận Phạm Quỳnh – Ngô Đức Kế qua truyện Kiều

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

để lại phản hồi