TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 140


Tạp chí Bách Khoa – số 140-1962

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 140-1962

nhatbook-download


Trong số này: 

Tiểu Dân Cuba trước Hoa Kỳ và Châu Mỹ Latinh
Nguyễn Văn Hầu Cụ Phan Bội Châu và vài hành động chính trị trong chuyến “Nam hành” năm Quý Mão
Dohamide Xã hội người Chàm Châu Đốc
Nguyễn Văn Trung Mấy ý kiến về phê bình văn học
Nguyễn Minh Diệu tưừ Sigma 7 đến những dự tính khoa học không gian
Nguiễn Ngu Í Giải thưởng Tự Lực Văn Đoàn
Đoàn Thêm Giới thiệu điêu khắc hiện đại
Tràng Thiên viết và nghĩ theo Truman Capote
Nguyễn Minh Hoàng Cánh cửa cuối cùng (dịch Truman Capote)
Võ Hồng Bất chợt
Dương Phù sao Sau cùng (thơ)
Đoàn Thêm Hòa âm 14
Thanh Tâm Tuyền nỗi chết không rời (truyện ngắn)
Nguyễn Thị Liên Phượng mùa hạ, tình đi muôn ngả (thơ)
Phạm Thế Trúc Tháng giêng nồng cay (thơ)
Đynh Hoàng Sa Bây giờ
Lương Văn Tỷ – Ngọc Dũng – Hồng Kẩm Trả lời cuộc phỏng vấn về quan niệm hội họa

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

để lại phản hồi