TƯ LIỆU TRUYỆN KIỀU – BẢN DUY MINH THỊ 1872


Tư liệu truyện Kiều – bản Duy Minh Thị 1872

nhatbook-Tu lieu truyen Kieu - Ban Duy Minh Thi-NGuyen Tai Can-2002

Tác giả: Nguyễn Tài Cẩn
Nxb: ĐH QG Hà Nội
Năm: 2002
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf  

 


nhatbook-download


 

Bình luận