TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 146


Tạp chí Bách Khoa – số 146-1963

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 146-1963

nhatbook-download


Trong số này: 

Tiểu Dân Trung Hoa đại lục trong thử thách
Dohamide Một vài nhận xét về người Chàm tại Việt Nam ngày nay
Trần Vinh Anh một dự định của vua Quang Trung: đòi đất lưỡng quảng
Nguyễn Hiến Lê Gamal Abdel Nasser
Trần Thúc Linh năm mới xã hội mới
Đoàn Thêm tác giả, độc giả, nhà phê bình
Lý Quang con đường Thiền
Bùi Hữu Sủng Thế giới biến chuyển và thế hệ ngày mai
Trương Đình Cừ sân khấu cải lương trong ba năm qua
Âu Trường Thanh vai trò của khoa học và kỹ thuật trong công cuộc kiến quốc
Đặng Trần Huân Con cá bất tử (dịch Elizabeth Mana Borgese)
Sơn Nam một chuyện khó tin (truyện ngắn)
Nguiễn Ngu Í Dưỡng trí viện duy nhất của toàn cõi nước Việt
Bàng Bá Lân mấy lời phân trần về bài điểm sách của cô Phương Thảo
Nguiễn Ngu Í Một vài quan điểm trong vấn đề trao đổi văn hóa giữ VN và Nhật Bản

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

để lại phản hồi