Ai đã thống nhất Việt Nam: Nguyễn Huệ hay Nguyễn Ánh?


Ai đã thống nhất Việt Nam: Nguyễn Huệ hay Nguyễn Ánh?

Quang Trung-Gia Long

Tác giả: Nguyễn Phương
Nguồn: Bách Khoa 148,149
Năm: 1963
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

Thống nhất một quốc gia, bao giờ cũng là một vấn đề quan trọng. Danh tiếng Cavour đã trở thành bất diệt là nhờ việc thống nhất nước Ý, cái tên Bismarck đã được lịch sử thế giới không quên là nhờ việc thống nhất nước Đức. Tại đất nước Việt Nam, hỏi ai là người đầu tiên đã thống nhất được sơn hà, thiết tưởng là một điều cần phải minh định, vì đó là một món nợ tri ân mà mọi người dân, bất cứ ai, đều có bổn phận phải trả. Vậy mà nay, đối với nhiều người, vấn đề đó đang còn ở trong tình trạng phân vân. Các sử gia có kẻ chủ trương rằng vinh dự thống nhất Việt Nam phải dành cho Nguyễn Huệ, nhưng có kẻ lại quả quyết rằng Nguyễn Ánh mới là người đáng lãnh. Vấn đề chưa dứt khoát như vậy, phần nhiều là bởi các sử gia về trước, khi đề cập đến, thường trình bày chung với các sự nghiệp khác của hai vị anh hùng vừa nói, chứ không thấu đáo, không so sánh vị này với vị khác, hoặc có so sánh đi nữa, thì lại làm việc đó một cách chủ quan, không chịu đem các sự kiện lịch sử ra làm chứng. Sau đây, để cho vấn đề rõ ràng, chúng tôi xin nói đến 1) lập trường của những người ủng hộ Nguyễn Huệ, 2) lập trường của những người ủng hộ Nguyễn Ánh, và sau hết 3) ai đã thống nhất Việt Nam ở giáo giới hai thế kỷ XVIII, XIX…

Nguyễn Phương là một trong bốn người mà Le Minh Khai xem là Tứ trụ khác của Lịch sử Việt Nam.


nhatbook-download


 

Bình luận