TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 149


Tạp chí Bách Khoa – số 149-1963

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 149-1963

nhatbook-download


Trong số này: 

Tiểu Dân Chính biến ở Irak
Lý Quang Thiền và giải thoát
Nguyễn Phương Ai đã thống nhất nước Việt: Nguyễn Huệ hay Nguyễn Ánh?
Tràng Thiên Tiểu thuyết đi về đâu?
Nguyễn Hiến Lê Nasser và vụ kinh Suez
Đoàn Thêm ý niệm về thế
Thiên Giang, Ph Vân, Sao trên Rừng, Viên Linh con người xuất hiện cách nào, thời nào, và nơi nào?
Nguiễn Ngu Í Bác sĩ Nguyễn Văn Hoài, người thầy thuốc hiến trọn đời mình cho hạng người bạc phước
Y Uyên niềm an ủi cuối cùng (truyện ngắn)
Nguyễn Minh Hoàng Cái trống thiếc và vị trí của Gunter Grass
Nguyễn Minh Hoàng Quán củ hành (dịch Gunter Grass)
Bách Khoa Lá thư phỏng vấn gửi tới Nhạc sĩ
Nguiễn Ngu Í Hội nghị âm nhạc và kịch nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận