TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 150


Tạp chí Bách Khoa – số 150-1963

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 150-1963

nhatbook-download


Trong số này: 

Việt Anh Những khó khăn trong việc thành lập Liên Bang Đại Mã Lai
Lý Quang Thiền và giải thoát trong phật giáo Thiền Thông
Đoàn Thêm Các thể nhân tạo
Tràng Thiên Kỹ thuật trong tiểu thuyết
Võ Quang Yến Miếng thịt nhân tạo hay cuộc phát triển kỹ nghệ dầu hỏa
Bùi Hữu Sủng cần phải chuẩn bị cho thế hệ ngày mai những đức tính gì?
Thiên Giang Con người xuất hiện vào thời nào?
Đặng Trần Huân Sổ đen (dịch Giovanni Guareschi)
Hoài Hương Rời bến (thơ)
Nguyễn Nho Sa Mạc Đôi mắt em (thơ)
Dương Phù sao Thư quê hương (thơ)
Túy Hồng Lòng Thành (truyện ngắn)
Nguyễn Văn Huấn, Lê Thương Trả lời cuộc phỏng vấn giới nhạc sĩ
Nguiễn Ngu Í Nhận xét về hiện tượng âm nhạc, kịch nghệ miền Nam tự do, lược sử và ý nghĩa triết lý của Trà, Nhân việc tái bản “Vang bóng một thời” của Nguyễn Tuân

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận