TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 151


Tạp chí Bách Khoa – số 151-1963

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 151-1963

nhatbook-download


Trong số này: 

Tiểu Dân Chính biến ở Syrie và mấy vấn đề căn bản của Trung Đông
Nguyễn Phương Giá trị quyển Hoàng Lê Nhất Thống Chí
Tràng Thiên Chuyệ của người và chuyện của ta
Cô Liêu sinh vật học sẽ đảo lộn những quan niệm về sinh tử?
Vũ Hạnh Mặc cảm trong văn nghệ
Võ Hồng những nỗi khổ vụn vặt (truyện ngắn)
Đoàn Thêm Hòa âm 19 (thơ)
Nguyễn Minh Hoàng Cánh hoa điên (dịch Ibouse Masouji)
Trần Huyền Ân Hoa hút mật (thơ)
Tần Hoài Dạ Vũ Giaã từ quá khứ (thơ)
Thành Tôn Đi nối tình thương (thơ)
Hữu Phương Buồn Sài Gòn (thơ)
Nguyễn Phụng – Võ Đức Thu Trả lời cuộc phỏng vấn các nhạc sĩ
Nguiễn Ngu Í Thuật: Nhạc Việt cổ truyền – nhân vật tiểu thuyết và sự thực lịch sử trong truyện Trung Hoa – Tại sao tôi trở thành nhà báo

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận