Triều Nguyễn với việc dung hòa mối quan hệ Việt Nam – Chân Lạp – Xiêm La, tránh nguy cơ chiến tranh nửa đầu thế kỷ XIX (1802-1847)


Triều Nguyễn với việc dung hòa mối quan hệ Việt Nam – Chân Lạp – Xiêm La, tránh nguy cơ chiến tranh nửa đầu thế kỷ XIX (1802-1847)

nhatbook-Trieu nguyen voi can bang moi quan he Xiem-Nguyen Van Luan-2017

Tác giả: Nguyễn Văn Luận
Nguồn: Khoa Học, ĐH Sư Phạm TpHCM
Năm: 2017
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


Đầu thế kỉ XIX, vấn đề Chân Lạp là mối quan tâm hàng đầu của Xiêm La và Việt Nam. Trong thời gian này, mối quan hệ Việt – Xiêm bộc lộ rõ mọi trạng thái của nó. Mối quan hệ này là kết quả từ việc bảo hộ Chân Lạp – láng giềng “phên giậu” của hai nước. Bài viết này làm sáng tỏ sự tích cực của triều Nguyễn trong việc dung hòa mối quan hệ Việt Nam – Chân Lạp – Xiêm La, tránh nguy cơ chiến tranh trong thời kì 1802 – 1847.

Bình luận