TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 154


Tạp chí Bách Khoa – số 154-1963

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 154-1963

nhatbook-download


Trong số này: 

Tiểu Dân Ấn Độ trước thế cờ độc của Bắc Kinh
Phạm Trọng Nhân Nhà ngoại giao Phan Thanh Giản
Đông Hồ Nên kiểm điểm khi nhận tác giả những bài thơ xưa
Cô Liêu ai là Adam?
Trần văn Khê Lá thư Thụy Sĩ
Túy Hồng niềm tin mong manh (truyện ngắn)
Tràng Thiên Những chặng đường quan trọng của văn học Liên Xô hiện đại
Đynh Hoàng Sa Khi ánh đèn vụt tắt (thơ)
Trần Đại Lời thú (thơ)
Đỗ Tấn Khóc một thằng học trò (thơ)
Đoàn Thêm Hòa âm 21
Nguyễn Minh Hoàng Gian nhà của Matriona (dịch Alexandre Solijenitsyne)
Nghiêm Phú Phi, Tôn Thất Tiết Trả lời cuộc phỏng vấn các nhạc sĩ
Đặng Tiến Đọc “Cũng đành” của Dương Nghiễm Mậu
Nguyễn Ngu Í Tâm hồn đàn bà qua thi ca – Bên lề cuộc triễn lãm hội họa mùa xuân Quý Mão

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

để lại phản hồi