TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 158


Tạp chí Bách Khoa – số 158-1963

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 158-1963

nhatbook-download


Trong số này: 

Việt Anh Sự bố trí lực lượng ở Ai Lao, mối đe dọa lớn cho hòa bình ở Đông Nam Á
Đoàn Văn An Lịch sử triết học Zen ở Ấn Độ
Trần Vinh Anh Nói chuyện sử với ông Phạm Văn Sơn
Võ Quang Yến Vũ trụ và sinh vật
Lai Sinh đàm thoại với Staline (dịch Milovan Djilas)
Mộng Trung nhạc Việt ở xứ người
Võ Phiến Thăm chị buổi chiều (truyện dài)
Lê Đình Phạm Phú Phiêu hành (thơ)
Luân Hoán Hình ảnh của mẹ (thơ)
Hoàng Khanh Vết tích (thơ)
Nguyễn Nhã Chúng nó (thơ)
Túy Hồng Thở dài (truyện ngắn)
Dạ Thảo người tìm tuyệt đối (thơ)
Nguiễn Ngu Í đọc “quan niệm và sáng tác Thơ theo lời thi nhân và học giả phương Tây”
Nguyễn Văn Thinh, Lam Phương Trả lời cuộc phỏng vấn về âm nhạc

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận