TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 159


Tạp chí Bách Khoa – số 159-1963

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 159-1963

nhatbook-download


Trong số này: 

Tiểu Dân Cuộc tranh chấp Nga Hoa
Đoàn Văn An Lịch sử triết học Zen ở Trung Hoa
Lai Sinh đàm thoại với Staline (dịch Milovan Djilas)
Cô Liêu Tái sinh
Việt Anh Sóng gió chính trị ở Nam Hàn
Trác Ngọc Cụ Huỳnh Thúc KHáng nói chuyện về bài thơ “con muỗi”
Nguyễn Hữu Dung Văn nghệ với chính trị tại Liên Xô
Đynh Hoàng Sa người em quê hương (thơ)
Hữu Phương băn khăn, lữ trình (thơ)
Dạ Thảo người tìm tuyệt đối (thơ)
Cô Liêu sự an nghỉ của người chiến sĩ
Phan Duy Nhân ngợi ca bằng hữu tương lai (thơ)
Trần Huyền Ân khi con nửa tuổi (thơ)
Võ Hồng Mùa hoa soan (truyện ngắn), vết thương không lành (thơ)
Dương Thiệu Tước, Trần Thanh Tâm Trả lời cuộc phỏng vấn về âm nhạc
Nguiễn Ngu Í Phỏng vấn ông Nguyễn Phụng

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận