TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 161


Tạp chí Bách Khoa – số 161-1963

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 161-1963

nhatbook-download


Trong số này: 

Kim Anh Vaài nhận xét về chánh sách ngoại giao của De Gaulle
Nguyễn Văn Hầu Trần Thới Hạnh, thi sĩ trào phúng miền Nam
Nguyễn Phương Địa vị sử học
Trần Kim Thạch Tiìm về ấm lạnh của dĩ vãng
Dzoãn Quốc Sỹ Đọc “Khảo luận về ngữ pháp Việt Nam” của Trương Văn Chính và Nguyễn Hiến Lê
Lai Sinh đàm thoại với Staline (dịch Milovan Djilas)
Trần Văn Khê Lá thư Jerusalem
Hữu Phương Hoang vắng, vượt biển (thơ)
Luân Hoán người qua sường đồi (thơ)
Lê Tất Điều quay trong gió lốc (truyện ngắn)
H.T. Bích Ni dặn tình, ảo tượng, tàn phai (thơ)
Nguyễn Minh Hoàng người bẻ chì
Dạ Thảo, Trần Quang Long chuyện trò, Quy nhơn, Tuy Hòa (thơ)
Văn Vĩ, Phạm Thế Mỹ Trả lời cuộc phỏng vấn Âm nhạc
Nguyễn Thị Hoàng Nhịp buồn
Tinh Huyền Thu ca (thơ)
Nguiễn Ngu Í Hai nguồn tư tưởng Việt Nam (thuật buổi nói chuyện của ông Nguyễn Đăng Thục)

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận