TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 162


Tạp chí Bách Khoa – số 162-1963

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 162-1963

nhatbook-download


Trong số này: 

Đỗ Quân bàn sơ lược về chủ nghĩa xét lại
Nguyễn Phương Ý nghĩa lịch sử
Võ Quang Yến óc não điện tử
Nguiễn Ngu Í Hai giờ với tác giả “Khảo luận về ngữ pháp Việt Nam”
Lai Sinh đàm thoại với Staline (dịch Milovan Djilas)
Trần Văn Khê Lá thư Jerusalem
Lương Thế Nam cái đèn kéo quân (truyện ngắn)
Hoài Hương Thăm anh (thơ)
Nguyễn Nguyên Thanh Mặc tưởng (thơ)
Đynh Hoàng Sa Khách lạ quê hương (thơ)
Nguyễn Thị Thụy Vũ Một buổi chiều (truyện ngắn)
Xuân Hiến maáu thu trời quê  (thơ)
Triều Hoa Dại mong về tương lai (thơ)
Năm Cơ, Hoàng Thi Thơ Trả lời cuộc phỏng vấn Âm nhạc
Sinh Hoạt Một vấn đề tâm ly chiếnn: thái độ của người trí thức trước thời thế

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận