Nhìn lại quan hệ Xô – Việt 1954-1975


Nhìn lại quan hệ Xô – Việt 1954-1975

The first official visit by the late President Ho Chi Minh to the Soviet Union in 1955
Hồ Chí Minh thăm chính thức Liên Xô lần đầu tiên năm 1955
Tác giả: Nguyễn Ngọc Mão
Vũ Thị Hồng Chuyên
Nguồn: TC Nghiên Cứu Lịch Sử
Năm: 2005
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

2 Replies to “Nhìn lại quan hệ Xô – Việt 1954-1975”

Bình luận