So sánh nhận thức của Lê Văn Hưu và Ngô Sĩ Liên về lịch sử Việt Nam


So sánh nhận thức của Lê Văn Hưu và Ngô Sĩ Liên về lịch sử Việt Nam qua cách nhìn của giáo sư sử học Ya Insun

nhatbook-So-sánh-nhận-thức-của-Lê-Văn-Hưu-và-Ngô-Sĩ-Liên-về-lịch-sử-Việt-Nam-qua-cách-nhìn-của-giáo-sư-sử-học-Ya-Insun-Hoàng Anh Tuấn-2009

Tác giả: Hoàng Anh Tuấn
Nguồn: Nghiên Cứu Lịch Sử
Năm: 2009
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Có thể bạn quan tâm:
Nhà Nguyễn trong lịch sử dân tộc
Toàn cầu hóa, chủ nghĩa dân tộc và tiến trình phát triển văn hóa ở Việt Nam
KHU VỰC HỌC VÀ NHẬP MÔN VIỆT NAM HỌC
Việt Nam thế kỷ X: thời cơ thách thức và phát triển vượt bậc
Một số đóng góp của Thiên Chúa Giáo đối với văn hóa Việt Nam (thế kỷ XVII-đầu XX)
Sài Gòn, thành phố ngả ba đường
Phụ nữ Việt Nam qua những trang lịch sử, các huyền thoại và khẩu truyền
Triều Nguyễn với việc điều chỉnh giá lương thực nửa đầu thế kỷ XIX
Địa chính trị: những vấn đề lý thuyết và định hướng nghiên cứu ở Việt Nam
Các phương diện hình thái học tiếng Việt
Giao thoa, hội nhập văn hóa và sức sống của văn hóa Việt Nam thời Bắc thuộc
Giới thiệu về điền bạ như những tư liệu lịch sử về làng xã ở miền nam Việt Nam
Tìm hiểu nguồn gốc đô thị Huế từ việc khảo sát hệ thống thủ phủ thời Chúa Nguyễn
Việt Nam học được gì từ cuộc khủng hoảng tiền tệ Đông Nam Á?
Nam Kỳ từ đầu chế độ dân sự đến sự đổi dạng trong những năm 1930
Dân Tộc Ký: Một món võ trong chính sách dân tộc thời kỳ 1930-1945
Một số suy nghĩ về lịch sử địa bạ ở Việt Nam trước đây
Các giá trị pháp luật truyền thống của dân tộc đối với sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền
Đặc trưng tư duy của người Việt qua ẩn dụ tri nhận trong thành ngữ
100 mẫu ruộng của bà Thềm Hoàng gia Chăm và dự án tưới Phan Rí-Phan Thiết

Bình luận