TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 166


Tạp chí Bách Khoa – số 166-1963

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 166-1963

nhatbook-download


Trong số này: 

Việt Anh vấn đề phân loại các chế độ chính trị trên thế giới này nay
Phạm Trọng Nhân Đào tạo huấn luyện và bổ nhiệm nhân viên ngoại giao tại các nước
Võ Quang Yến Tiến triển trong khoa mổ xẻ
Nguyễn Phương sưu tầm sử liệu
Nguyễn Hữu Dung nguồn gốc danh từ Hổ giấy hay ” một khía cạnh lý thuyết trong cuộc tranh chấp Nga Hoa”
Nguyễn Mạnh Côn, Hoàng Vũ Tìm hiểu Hồ Xuân Hương hay vài nhận định về tâm lý học, phân tâm học và văn học
Bà Trần Thúc Linh, Bà Hồ Hữu Tường… Trả lời cuộc phỏng vấn về Nhân sĩ và hội đồng nhân sĩ
Lữ Quỳnh những bàn tay (thơ)
Hoàng Lộc cho bây giờ và mai sau (thơ)
Hà Li Hải hoồi kết cuộc, vực thẳm (thơ)
Trần Thị Nhã Ca người lính ngoài mặt trận (truyện ngắn)
Lê Văn Siêu thằng hai Chất (truyện ngắn)
Lê Tất Điều ngày xấu (truyện ngắn)
Lê Văn Hảo, Lê Dinh Trả lời cuộc phỏng vấn về âm nhạc

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận