TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 169


Tạp chí Bách Khoa – số 169-1964

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 169-1964

nhatbook-download


Trong số này: 

Bách Khoa Lá thư tòa soạn
Việt Anh thế giới và Việt Nam trong năm 1963
Cô Liêu những giao điểm của nền khoa học tân tiến
Phạm Trọng Nhân cuốn sổ tay của một nhân viên ngoại giao nhân vụ tấn công chùa Xã Lợi
Mai Lưu Trở lại vấn đề cũ, độc lập kinh tế
Trần Hương Tử Heidegger và bản chất của thi ca
Đỗ Trọng Huề Trà, lược sử và ý nghĩa
Đoàn THêm Cũng lại hồi ký
Thanh Huyền Phương đông (thơ)
Nguyễn Phương Án khảo chứng tích
Hoàng Lộc Xuân của chúng mình (thơ)
Nguyễn Hiến Lê danh nhân: Thomas Edward Lawrence
Đoàn Văn An giáo nghĩa căn bản của triết lý Zen
Võ Quang Yến 6 năm phát triển hõa tiễn
Nguyễn Thị Hoàng giới hạn (thơ)
Vương Hồng Sến phen gặp gỡ cuối cùng giữa con cháu Đại Minhvaf Mãn Thanh
Phan Duy Nhân Chôn vùi rồi chăng (thơ)
Tần Hoài Dạ Vũ Lạc mùa xuân tuổi nhỏ (thơ)
Đông Hồ xuất xứ danh từ nhân sĩ
Huy Lực Nguyện cầu (thơ)
Trần Văn Khê Trả lời cuộc phỏng vấn âm nhạc
Nguiễn Ngu Í Tôổng kết cuộc phỏng vấn âm nhạc
Cô Phương Thảo sinh hoạt văn học 1963 có gì lạ
Trân Huyền Ân hai ngọn La Hiên (thơ)
Hữu Phương Chơi vơi, giã biệt, cát bụi (thơ)
Vũ Hân Thương về xứ Huế
Hoài Hương Nỗi buồn tháng Sáu
Nguiễn Ngu Í Ba món nợ tinh thần
Hồ Hữu Tường tù trong tù
Nguyễn Văn Trung Hachhuth với vở kịch “người đại diện chúa”
Nguiễn Ngu Í Chiìm Châu (thơ)
Võ Phiến Tư tưởng (truyện ngắn)
Lê Tất Điều Khởi hành (truyện ngắn)
Đoàn Thêm gửu bạn tới nhà, tặng vần sáo cũ (thơ)
Hoàng Đông Phương Vòng tay học trò (truyện dài)
Nguiễn Ngu Í Đọc “Hòa Âm” của Đoàn Thêm
Mộng Đường mộng về quê
Sinh Hoạt Triết lý tuyệt hảo trong cuộc đời của Nhất Linh, Nguyễn Tường Tam

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận