TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 172


Tạp chí Bách Khoa – số 172-1964

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 172-1964

nhatbook-download


Trong số này: 

Nguyễn Hữu Dung Vì đâu có chủ trương trung lập hóa Việt Nam
Vũ Hạnh Đứa con của nàng Kiều
Đào Quang Huy Rostow và Marx trong học thuyết tiến hóa xã hội
Nguiễn Ngu Í cuộc tranh đấu của ĐH Huế theo lời thuật của giáo sư Lê Tuyên
Nguyễn Phương Cước chú và thư mục
Võ Quang Yến Một tuần không gian
Nguyễn Nho Sa Mạc sinh nhật – xuân của một người – Cuộc đời – quê hương (thơ)
Luân Hoán Hoài niêm (thơ)
Hồ Hữu Tường Trầm tư của một người tội tử hình
Hoàng Đông Phương Vòng tay học trò (truyện dài)
Y Uyên đám cưới
Đoàn Thêm thủy triều V (thơ)
Nguyễn Vaạng Hộ Sổ đất cần cho một người dịch L.Tolstoi)
Cô Phương Thảo đọc “hình bóng cũ” của Sơn Nam

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận