TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 174


Tạp chí Bách Khoa – số 174-1964

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 174-1964

nhatbook-download


Trong số này: 

Trần Thúc Linh Nạn tham nhũng
Nguyễn Hiến Lê mối tình giữa  một nhà cách mạng Việt Nam và một học giả Trung Quốc
Anh Việt Liên Hiệp Quốc và các nước liên kết Á-Phi
Tràng Thiên Caác trào lưu lớn của tư tưởng hiện đại (dịch Andre Maurois)
Phi Bằng một quan niệm về sử học
Phi Y Tử nói về xuất xws danh từ nhân sĩ
Hồ Hữu Tường trầm tư của người tội tử hình : về vũ trụ
Mộng Trung lá thư Bruxelles
Nguyễn Văn Trung chính trị hóa nền giáo dục
Yên Hi Ba những người chết chưa chôn
Hoàng Đông Phương Vòng tay học trò (truyện dài)
Nguiễn Ngu Í vài kỷ niệm Lê Văn Trương

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận