TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 175


Tạp chí Bách Khoa – số 175-1964

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 175-1964

nhatbook-download


Trong số này: 

Đoàn Thêm Viện hàn lâm hay viện văn hóa?
Anh Việt Liên Hiệp Quốc và các nước liên kết Á-Phi
Nguyễn Phương Việc dạy sử ở các trường Trung học
Tràng Thiên Các trào lưu lớn của tư tưởng hiện đại (dịch Andre Maurois)
Đoàn Thêm Thủy triều XI (thơ)
Nguyễn Văn Trung chính trị hóa nền giáo dục
Hồ Hữu Tường trầm tư của người tội tử hình: về hòa bình
Sơn Nam dđi vào Sốc
Trần Đại thơ của bé Hóa (thơ)
Uyên Hà Mây bao giờ thôi bay
Lữ Quỳnh Kết cuộc
Lê Đình Phạm Phú Ưu phiền
Hoàng Lộc Lời dỗ
Nguyễn Lê Cang Hai mẹ con (thơ)
Túy Hồng Vòng tay anh (truyện)
Minh Tuấn Hoài niệm (thơ)
Nguyễn Văn Hầu, Nguyễn Chính Giáo Bài thơ khóc thầy của chí sĩ Nguyễn Quang Diêu
Hoàng Đông Phương Vòng tay học trò (truyện dài)
Hữu Phương đàn nhạn trên sông, còn gì (thơ)
Thanh Thuyền Loài chim bay cao (thơ)
Nguiễn Ngu Í Thuật: tinh thần triết học Ấn Độ – hai giờ với vài vị chức sắc Đại đạo tam kỳ phổ đọ
Nguiễn Ngu Í ba bài thơ họa

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

để lại phản hồi