TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 176


Tạp chí Bách Khoa – số 176-1964

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 176-1964

nhatbook-download


Trong số này: 

Đoàn Thêm Vài biện pháp phát triển văn học
Tràng Thiên Các trào lưu lớn của tư tưởng hiện đại (dịch Andre Maurois)
Trần Thúc Linh Tội nghiệp cho thanh thiếu niên
Nguyễn Phương Việc dạy sử ở các trường Trung học
Nguyễn Hiến Lê Lại sắp đến mùa thi
Hồ Hữu Tường trầm tư: về nạn đói kém
Cô Liêu giao điểm lãnh độ
Hương Tử phải tìm ra duyên cớ
Hà Nguyên Thạch 2 bài thơ
Thái tư Hạp Hậu chiến (thơ)
Túy Hồng Vòng tay anh (truyện)
Nguyễn Nho Sa Mạc Tâm sự
Tần Hoài Dạ Vũ coòn đi (thơ)
Thái Hồng ghen
Trần Quang Long bài thơ của người đi đêm
Yến Nguyên Thanh chiến tranh và mục tàn
Hoàng Minh Trí một nhà vô địch nhịn đói (dịch Kafka)
Từ Thế Mộng Lời gọi quyến rũ của thác (thơ)
Hoàng Thị Bích Ni của đất – lần cuối (thơ)
Hoàng Đông Phương Vòng tay học trò (truyện dài)
Xuân Thao Chống đối
Nguiễn Ngu Í giáo sư Đoàn Văn An trfnh luận án tiến sĩ văn chương tại Nhật bản
Phạm Thế Mỹ góp ý kiến về môn âm nhạc trong kỳ thi Trung học đệ I cấp
Nguyễn Trần Huân Kỷ niệm Nguyễn Du
Nguiễn Ngu Í Hai giờ với các vị chức sắc Đại Đạo Tam kỳ phổ độ – ngày giỗ tổ Hùng Vương

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận