TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 177


Tạp chí Bách Khoa – số 177-1964

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 177-1964

nhatbook-download


Trong số này: 

Lê Xuân Khoa Triết lý hành động trong Phật Giáo
Đoàn Thêm Vấn đề lập hiến
Thanh Tuyền Nam Tông và Bắc Tông hay tiểu thừa và Đại thừa Phật giáo
Nguyễn Văn Thư Đàn Hỏa và xá lợi
Nguyễn Phương một phương pháp sử học
Phùng Khánh, Lê Xuân Hảo mấy ý nghĩ về sứ mệnh đạo Phật
Hồ Hữu Tường Trầm tư về nạn nhân mãn
Đoàn Thêm, Vũ Hận, Hoàng Lộc Thơ
Anh Việt Cuộc đảo chánh ngày 1-4 ở Ba Tây
Thích Nhất Hạnh tiìm prajnapi cho thời đại
Mộng Trung, Trần Quang Long thơ
Nguyễn Thái một quan điểm hành động của người thanh niên phật tử
Nguiễn Ngu Í 2 giờ với ông Mai Thọ truyền: Phật Giáo Việt Nam và Phật Giáo thế giới
Vũ Hạnh Đôi mắt dịu hiền (kịch)
Hữu Phương, Hoài Hương Thơ
Hoàng Đông Phương Vòng tay học trò (truyện dài)
Lê Tất Điều An ủi (truyện ngắn)
Sinh Hoạt Thế giới ủng hộ cuộc tranh đấu Phật giáo ở nước ta

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận