TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 179


Tạp chí Bách Khoa – số 179-1964

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 179-1964

nhatbook-download


Trong số này: 

Đoàn Thêm Quốc hiệu, quốc kỳ, quốc huy
Đỗ Trọng Huề đi tìm dấu vết Hùng Vương
Đào Quang Huy một hình thức xâm nhập mới của Cộng sản
Thu Thủy Nehru
Trần văn toàn Góp ý kiến về vấn đề tìm prajnapti cho thời đại
Cô Phương Thảo những mâu thuẫn trong quyển lược khảo văn học của Nguyễn Văn Trung
Mộng Trung lá thư Bruxelles
Thanh Thuyền lời ru giữa mùa (thơ)
Võ Hồng Đụng độ (truyện ngắn)
Hoàng Đông Phương Vòng tay học trò (truyện dài)
Nguiễn Ngu Í 2 giờ với ông thư ký hội đồng tinh thần Baha’I quốc gia Việt Nam

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

để lại phản hồi