TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 183


Tạp chí Bách Khoa – số 183-1964

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 183-1964

nhatbook-download


Trong số này: 

Phạm Trọng Nhân Vấn đề biên giới Việt Nam – Cambodge và tương lai nền bang giao hai nước
Nguyễn Hiến Lê góp ý kiến về chín sách “cách mạng” của bộ Quốc gia giáo dục
Nguyễn Phước Đài Loan trong hai tuần lễ
Dohamide Kinh Kuran trong sinh hoạt của người Hồi Giáo
Như Phong Họ Hồ mười năm ở miền Bắc
Đoàn Thêm Vấn đề đào tạo giáo sư và chuyên viên
Trương Ngọc Phú Địa vị của môn Sử Địa trong chương trình trung học hiện nay
Nguyễn Hữu Dung sách lược xâm nhập của Cộng Sản
Hoàng Đông Phương Vòng tay học trò (truyện dài)
Thanh Thuyền Còn gì không em (thơ)
Đynh Hoàng Sa Đôi mắt quê hương (thơ)
Yên Hi Ba Dấu nước mắt trên gối (truyện ngắn)
Hữu Phương đoản ca (thơ)
Thu Thủy Đoọc “Khởi hành” của Lê Tất Điều
Mộng Trung lá thư Hambourg

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận