Chính sách đối ngoại của Thái Lan dưới chế độ quân chủ lập hiến (1932-2000)


Chính sách đối ngoại của Thái Lan dưới chế độ quân chủ lập hiến (1932-2000)

nhatbook-Chính sách đối ngoại của Thái Lan dưới chế độ quân chủ lập hiến-Nguyen Tuong Lai-2005

Tác giả: Nguyễn Tương Lai
Nguồn: Khoa Học, ĐH QG Hà Nội
Năm:  2004
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf

Tóm tắt:

Từ năm 1932, khi cuộc cách mạng tư sản thành công ở Thái Lan thì chế độ quân chủ lập hiến được hình thành. Từ đây nền chính trị Thái Lan bắt đầu hình thành một quá trình đấu tranh giữa hai thế lực quân phiệt và dân chủ. Các cuộc đấu tranh giành quyền lực này có những giai đoạn rất quyết liệt, nhưng rốt cuộc cho dù phải quân phiệt hay dân chủ chiến thắng lên cầm quyền thì các chính khách Thái Lan của các phái vẫn thực hiện chính sách ngoại giao thực dụng ngả theo chiều gió vồn là truyền thống đối ngoại mà các vương triều Thái Lan đã thực hiện trong quá khứ. Các chính phủ Thái Lan không ngừng biết triệt để áp dụng truyền thống đối ngoại của cha ông mà còn biết cải biến nó cho phù hợp với những hoàn cảnh lịch sử mới. Điều này được minh chứng trước hết qua chính sách đối ngoại của Thái Lan trong chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

nhatbook-download


***


để lại phản hồi