TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 187


Tạp chí Bách Khoa – số 187-1964

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 187-1964

nhatbook-download


Trong số này: 

Vũ Bảo Những nhận định mới về tấn công và phòng thủ trong cuộc chiến tranh nguyên tử
Nguyễn Hiến Lê cần nâng cao trí thưc của đại chúng
Nguyễn Ngọc Nê Chính sách ngoại giao của Thái Lan
Trương Văn Chính Vấn đề dạy sinh ngữ tại cấp Trung học
Phạm Trọng Nhân nhân vụ tranh chấp Malaysia – Indonesia trước hội đồng bảo an LHQ (thg9-1964)
Dohamide Tập tục của người hồi giáo
Tràng Thiên Tiếng nói nhân dân (dịch Tahsin Yucel)
Hoàng Đông Phương Vòng tay học trò (truyện dài)
Thanh Thuyền Điệp khúc Á Châu
Huy Lực Tình yêu quê hương (thơ)
Hữu Phương đoản ca (thơ)
Lê Đình Phạm Phú đi xa – về phía mặt trời (thơ)
Túy Hồng vết thương dậy thì
Cô Phương Thảo Đọc “những người đang tới” của Đỗ Thúc Vịnh
Nguiễn Ngu Í Tâm hồn thi sĩ của Nguyễn Du, Nguyễn Văn Hầu, người làm sống lại các nhà cách mạng miền Nam

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận