TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 189


Tạp chí Bách Khoa – số 189-1964

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 189-1964

nhatbook-download


Trong số này: 

Vũ Bảo Chính biến ở Liên Xô: vụ Krouchtchev
Bùi Hữu Sủng nguyện vọng của thanh niên ngày nay
Nguiễn Ngu Í Sống và viết: với Á Nam Trần Tuấn Khải
Dohamide gia đình người Hồi Giáo
Nguyễn Hiến Lê Ba nền văn minh – Tương lai của Thế giới
Hoàng Đông Phương Vòng tay học trò (truyện dài)
Xuân Hiến Nụ đầu mùa, Vong nô (thơ)
Võ Hồng cái nhìn người mẹ (truyện ngắn)
Đoàn Thêm Hòa Âm XXX (thơ)
Hữu Phương Hoàng hôn trên biển (thơ)
Nguyễn Minh Hoàng Giải Nobel hòa bình 1964: mục sư Luther King
Thu Thủy giải Nobel văn Chương 1964: J.T. Sartre

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận