TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 190


Tạp chí Bách Khoa – số 190-1964

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 190-1964

nhatbook-download


Trong số này: 

Đoàn Thêm Chung quanh hiến chương 20-10-1964
Vũ Bảo chúc thư chánh trị của Togliatti
Nguyễn Hiến Lê những sự xáo động trong thời đại quá độ hiện nay
Dohamide gia đình người Hồi Giáo
Nguyễn Phương J.Dapuis một người Pháp thương đã làm mưa gió tại Bắc kỳ
Lê Dũng Dân Vấn đề phát triển ngành thủy sản ngư nghiệp tại Việt Nam
Hoàng Đông Phương Vòng tay học trò (truyện dài)
Tần Hoài Dạ Vũ cho tương lai (thơ)
Luân Hoán Cánh cửa lớn (thơ)
Huy Lực nỗi buồn Đông Phương (thơ)
Nguyễn Thị Thụy Vũ trường hợp của Mãnh (truyện ngắn)
Nguiễn Ngu Í sống, viết với Lê Văn Siêu
Nguiễn Ngu Í ngày tưởng niệm và đoàn kết
Thu Thủy bão lụt miền Trung
Vũ Hạnh Sứ mạng báo chí

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

để lại phản hồi