TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 191


Tạp chí Bách Khoa – số 191-1964

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 191-1964

nhatbook-download


Trong số này: 

Đoàn Thêm thành lập cá hội đồng chuyên môn
Nguyễn Gia Tường một quan niệm cách mạng trong giáo giới
Vũ Bảo những đòi hỏi cách mạng trong các nước mới độc lập
Dohamide giá thú theo Hồi Giáo
Nguyễn Phương J.Dapuis một người Pháp thương đã làm mưa gió tại Bắc kỳ
Nguyễn Hiến Lê Vấn đề số một của thời đại
Nguiễn Ngu Í sống, viết với Lê Văn Siêu
Hoàng Đông Phương Vòng tay học trò (truyện dài)
Lê Tất Điều Về già (truyện ngắn)
Tràng Thiên mùa giải thưởng văn chương Pháp
Hồng Hữu lễ tặng giải “Tao Đàn Bạch Nga” 1964

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

để lại phản hồi