TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 192


Tạp chí Bách Khoa – số 192-1965

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 192-1965

nhatbook-download


Trong số này: 

Đoàn Thêm Chương trình hoạt động của các chính phủ
Nguyễn Hiến Lê thử tìm một giải pháp cho các xứ kém phát triển
Vũ Bảo khủng hoảng mới trong tổ chức Bắc Đại Tây Dương
Võ Quang Yến Nobel khoa học 1965
Dohamide Hồi giáo ở nước ngoài và ở Việt Nam
Đoàn Thêm Thủy triều XXI
Nguiễn Ngu Í sống và viết với Doãn Quốc Sỹ
Trần DĐại Khi lửa đau khổ cháy lên  -Cung thu giữa mùa xuân (thơ)
Hoàng Đông Phương Vòng tay học trò (truyện dài)
Luân Hoán Chắn cầu thanh xuân, Di cư trên sông, gốc cây núp đạn (thơ)
Nguyễn Nho Nhượng Vết buồn thời đại (thơ)
Nghiêu Đề Giấc ngủ của nàng (truyện ngắn)
Hoàng Lộc Về quê nội – Vời xa (thơ)
Thu Thủy Vụ án Yosip Brodski

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận