TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 193+ 194


Tạp chí Bách Khoa – số 193,194-1965

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 193-194-1965

nhatbook-download


Trong số này: 

Vũ Bảo thế giới năm qua
Vũ Hạnh một năm văn học báo chí
Nguyễn Hiến Lê Alexander Fleming
Cô Liêu những con toán kinh khủng của một nhà bác học
Dohamide Hồi giáo tại Việt Nam
Tuệ Trung Chuyện 6 vị thuyết sư
Sơn Nam Tâm sự của một nhà văn ký giả
Xuân Hiến Cành hoa thứ tám (thơ)
Đoàn Thêm nỗi niềm di cư (thơ)
Viên Linh Thiên địa ca (thơ)
Thanh Thuyền đoản ca (thơ)
Thành Tôn Đến với mùa Xuân (thơ)
Lữ Quỳnh nỗi nhớ từ cao nguyên (thơ)
ntg câu chuyện tết
Nguiễn Ngu Í về quê (thơ)
Trần Huiền Ân tìm lại mùa xuân (thơ)
Đoàn Thêm Thủy triều XIX (thơ)
Lê ĐÌnh Phạm Hổ kêu gọi (thơ)
Lê Tất Điều đồng cỏ trong sương (truyện ngắn)
Bùi Khánh Đản chân tình – ân nghĩa (thơ)
Võ Phiến Hoạt cảnh (truyện ngắn)
Thanh Tâm Tuyền Cát lầy (truyện dài)
Trùng Dương vừa đi vừa ngước nhìn (truyện)
Nguiễn Ngu Í Sống và viết với Đông Hồ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận