TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 195


Tạp chí Bách Khoa – số 195-1965

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 195-1965

nhatbook-download


Trong số này: 

Vũ Bảo Một hội nghị vẽ lại khuôn mặt thế giới 20 năm trước đây
Lê Văn Hảo tìm về đình chùa xứ Bắc
Nguyễn Hiến Lê Alexander Fleming
Tuệ Trung Hoa Đình thiền sư
Nguyễn Gia Tường cách mạng dân tộc trong phạm vi học đường
Võ Quang Yến kim cương nhân tạo
Trùng Dương vừa đi vừa ngước nhìn (truyện)
Hà Nguyên Thạch lời khát vọng
Nguiễn Ngu Í sống và viết với Sơn Nam
Thanh Tâm Tuyền Cát lầy (truyện dài)
Đynh Trầm Ca Lời ca quê hương (thơ)
Thành Tôn Nghìn năm sa mạc (thơ)
Nguyễn Trần Huân Giải thưởng Nobel Y học 1964
Thế Nhân liệt kê các biến cố đần năm 1965

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận