TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 197


Tạp chí Bách Khoa – số 197-1965

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 197-1965

nhatbook-download


Trong số này: 

Phạm Lương Giang Việt nam với hội nghị Á Phi đã qua và sắp tới
Giản Chi & Nguyễn Hiến Lê Sự phát triển của triết học Trung Hoa trong thời đại Tiên Tần
Nhất Hạnh Đạo Phật trong lĩnh vực văn học nghệ thuật
Nguyễn Phương lịch sử Lạc Việt: Từ Hùng Vương ra Lạc Vương
Tuệ Trung Chuyện 6 vị thuyề sư: Ngài Phó Đại Sĩ và Vô Trứ Văn Hi thuyền sư
Vũ Bảo Phỏng vấn Mao Trạch Đông
Võ Hồng Dấu chân sa mạc
Thanh Tâm Tuyền Cát lầy (truyện dài)
Nguiễn Ngu Í Sống và viết với Bình Nguyên Lộc
Tràng Thiên Một cuốn hồi ký của Ehrenbourg
Thế Nhân Thời cuộc trong 15 ngày qua

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận