TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 198


Tạp chí Bách Khoa – số 198-1965

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 198-1965

nhatbook-download


Trong số này: 

Phạm Lương Giang Việt Nam và “Hội nghị nhân dân Đông Dương” tại Phnom Penh, tháng 3-1965
Giản Chi & Nguyễn Hiến Lê Mặc tử-Dương tử và Lão tử
Nguyễn Phương Lạc Việt với các dân lân cận
Vũ Bảo Hội nghị tháng Ba của 19 đẩng Cộng sản ở Mạc Tư Khoa
Trúc Sĩ Hai ngộ nhận về ông Phan Khôi trong các phong trào cách mạng
Tường Linh Những hình ảnh khó quên (thơ)
Thanh Tâm Tuyền Cát lầy (truyện dài)
Thành Tôn Thâm tạ (thơ)
Doãn Dân Chỗ của Huệ
Nguiễn Ngu Í Ý thức hệ với văn nghệ – phiếm luận về văn chương Việt Nam
Thế Nhân Thời cuộc trong 15 ngày qua

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận