TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 204


Tạp chí Bách Khoa – số 204-1965

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 204-1965

nhatbook-download


Trong số này: 

Vũ Bảo Indonesia, từ hội nghị Bangdung năm 1955 tới hội nghị Alger 1965
Giản Chi & Nguyễn Hiến Lê thuật và thế
Tràng Thiên vài yếu tố mới trong nghề văn
Bùi Hữu Sủng tìm hướng mới cho quốc sử
Đông Hồ Chi lan đào lý
N.L.T. tin văn
Túy Hồng tóc mai nghìn năm (truyện)
Trần Huiền Ân Màu lá mạ (thơ)
Thành Tôn Thư cho các em (thơ)
Lê Thanh Thái lặng (thơ)
Hữu Phương nếu không có em (thơ)
Thanh Tâm Tuyền Cát lầy (truyện dài)
Lê Tất Điều đoạn đường còn lại
Tràng Thiên thời sự văn nghệ
Nguiễn Ngu Í lêễ trao giải Truyện ngắn của trung tâm Văn Bút VN
Thế Nhân 15 ngày tin tức

 


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận