Những biến đổi về hình thức sở hữu ruộng đất nông nghiệp ở nông thôn Việt Nam


nhatbook-Những biến đổi về hình thức sở hữu ruộng đất nông nghiệp ở nông thôn Việt Nam-Trương Thị Tiến-1995

Tác giả: Trương Thị Tiến
Nguồn: Khoa Học, ĐHQG Hà Nội
Năm:  1995
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf

nhatbook-download

*


Có thể bạn quan tâm:
Việt Nam thế kỷ X: thời cơ thách thức và phát triển vượt bậc
Hai nàng Kiều Việt Nam và Nhật Bản
Giáo dục Việt Nam cổ (1075-1919) và việc kế thừa tinh hoa của nền giáo dục ấy
Phong tục chôn cất bằng chum gốm trong văn hóa Sa Huỳnh ở Việt Nam
Tổ chức lãnh thổ Việt nam vào những thập kỷ đầu của thế kỷ XXI
Thể chế chính trị ở Việt Nam thế kỷ XI-XII dưới thời Lý
Việt Nam học được gì từ cuộc khủng hoảng tiền tệ Đông Nam Á?
Công ty Đông Ấn Hà Lan ở Đàng Ngoài 1637-1700: Tư liệu và những vấn đề nghiên cứu đặt ra
Chính sách quân điền năm 1839 ở Bình Định, nhìn nhận và đánh giá lại trên cơ sở tư liệu địa bạ
Thế giới tâm linh trong sáng tác của Nguyễn Du một biểu hiện của văn hóa Việt
Một vài suy nghĩ rút ra từ việc nghiên cứu tài liệu quy hoạch thành phố Hà Nội thời thuộc địa (1888-...
Báo chí Tôn giáo ở Việt Nam trước 1945
Hiệp định Geneve 1954 và Hiệp định Paris 1973: Ngoại giao và thắng lợi của CMVN
Trật tự xã hội nông thôn miền Bắc Việt Nam cuối đời Lê
Hiện tượng hội nhập văn hóa dưới thời Lý-Trần, nhìn từ một trung tâm phật giáo tiêu biểu: Quỳnh Lâm
Vài cảm nghĩ về việc phát huy và bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc thuộc ngữ hệ Nam Đảo
Vương quốc cổ Champa và những vùng văn hóa của nó
Giai nhân kỳ ngộ: nguồn gốc và ý nghĩa
Chế độ sở hữu đất đai ở Việt Nam trong lịch sử và hiện nay
Bàn về sự truyền bá của giáo phái Chính Nhất Đạo Giáo sang Việt Nam

Bình luận