Những biến đổi về hình thức sở hữu ruộng đất nông nghiệp ở nông thôn Việt Nam


nhatbook-Những biến đổi về hình thức sở hữu ruộng đất nông nghiệp ở nông thôn Việt Nam-Trương Thị Tiến-1995

Tác giả: Trương Thị Tiến
Nguồn: Khoa Học, ĐHQG Hà Nội
Năm:  1995
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf

nhatbook-download

*


để lại phản hồi