TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 208


Tạp chí Bách Khoa – số 208-1965

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 208-1965

nhatbook-download


Trong số này: 

Vũ Bảo Khủng hoảng chính trị tại Hy Lạp
Nghiêm Thẩm cần thành lập một quốc sử Viện
Tạ Trọng Hiệp Đọc cuốn “Hiệu chú Bích Câu Kỳ Ngộ” của ông Hoàng Xuân Hãn
Võ Phiến Cá tính địa phương
Y Uyên miền không vết chân người
Thanh Tâm Tuyền Cát lầy (truyện dài)
Vũ Bảo Adlai Stevenson
Nguyễn Văn Trung Vai trò sứ mạng của nhà văn và nền văn nghệ tôn giáo
Nguyễn Phương troở lại lần II về bài lịch sử Lạc Việt
Lê Tất Điều ngày khai trường (truyện ngắn)
Châm Vũ đường lối giáo dục của Nhật bản dưới thời Minh Trị
Thế Nhân 15 ngày tin tức

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận