Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở Việt Nam hiện nay


nhatbook-Chế độ sở hữu toàn dân về Đất đai ở Việt Nam Hiện nay-Nguyễn thị huyền-2017

Tác giả:  Nguyễn Thị Huyền
Nguồn:  Khoa Học Xã Hội Việt Nam
Năm:  2017
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf

nhatbook-download

*


Bình luận