100 mẫu ruộng của bà Thềm Hoàng gia Chăm và dự án tưới Phan Rí-Phan Thiết


nhatbook-100 mau truong cua ba Thềm Hoàng gia Chăm và dự án Tưới Phan Rí Phan Thiết-Shine Toshibiko-2004

Tác giả:  Shine Toshihiko
Nguồn:  Kỷ yếu Việt Nam Học lần 2
Năm:  2004
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf

nhatbook-download

*


để lại phản hồi