100 mẫu ruộng của bà Thềm Hoàng gia Chăm và dự án tưới Phan Rí-Phan Thiết


nhatbook-100 mau truong cua ba Thềm Hoàng gia Chăm và dự án Tưới Phan Rí Phan Thiết-Shine Toshibiko-2004

Tác giả:  Shine Toshihiko
Nguồn:  Kỷ yếu Việt Nam Học lần 2
Năm:  2004
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf

nhatbook-download

*


Có thể bạn quan tâm:
Vấn đề bảo tồn văn hóa của người Bih
Bàn về chế độ quan lại Đạo giáo của thời Hậu Lê
Tìm hiểu cách thức tri nhận thế giới của người Việt
Quá trình đổi mới đường lối đối ngoại của Việt Nam (1986-2000)
Sự phát triển của cộng đồng dân dộc Việt Nam trong cuộc khai phá đất Nam Bộ
Bản lĩnh Việt Nam hình thành và phát huy như thế nào?
Quốc tế Cộng sản và Việt Nam: việc đào tạo cán bộ chính trị Việt Nam trong những trường cao đẳng Liê...
Các luật gia Pháp và vấn đề pháp điển hóa ở Việt Nam
Hình bóng chữ Nôm Việt trong chữ vuông Choang
Vấn đề thờ cúng tổ tiên của người công giáo vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam
Sử thi Việt Nam trong mối quan hệ với sử thi nước ngoài
Chuẩn nghèo và bản chất nghèo đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh
Thể chế chính trị ở Việt Nam thế kỷ XI-XII dưới thời Lý
Công ty Đông Ấn Hà Lan ở Đàng Ngoài 1637-1700: Tư liệu và những vấn đề nghiên cứu đặt ra
Nghĩ lại về thời đại Tây Sơn
CÁC NGHIÊN CỨU VỀ LÀNG VIỆT NAM
Đô thị Đàng Trong dưới thời các chúa Nguyễn
Chính sách của Nhật Bản đối với Hoa Kiều ở Đông Dương trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai
Con đường phát triển của Iran và Việt Nam: Một nghiên cứu so sánh
Di cư vào Hà Nội và sự dịch chuyển vào nội thành

Bình luận