TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 209


Tạp chí Bách Khoa – số 209-1965

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 209-1965

nhatbook-download


Trong số này: 

Vũ Hạnh Sự lớn lao của một thiên tài dân tộc
Lê Văn Hảo Nguyễn Du và Truyện Kiều trong truyền thống dân gian
Nguyễn Hiến Lê Thân phận con người trong truyện Kiều
Thuần Phong Túy Kiều ở Đồng Nai
Lý Văn Hùng, Bùi Hữu Sủng Thanh Tâm Tà Nhân là ai?
Bùi Hữu Sủng Theo gót Nguyễn Du trên đường đi sứ
Vương Hồng Sến Nguyễn Du và bộ chén trà Mai Hạc (năm di sứ Quí Dậu 1813)
Bình Nguyễn Lộc, Nguiễn Ngu Í Mục đích thật của thi sĩ Nguyễn Du và giá trị “chiêu Hồn”
Vũ Hạnh trường hợp hai Nguyễn Du của Đoạn Trường Tân Thanh
Trần Văn Khê Kiều đánh cây đàn gì?
Huy Lực Ngước nhìn Nguyễn Du (thơ)
Tràng Thiên cách yêu mỗi thời

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận