Về tên gọi Lâm Ấp-Hoàn Vương-Chiêm Thành và Champa


nhatbook-về tên gọi Lâm Ấp Hoàn Vương Chiêm Thành và Champa-Lê Xuân Diệm-2004

Tác giả:  Lê Xuân Diệm
Nguồn:  Kỷ yếu Việt Nam Học lần 2
Năm:  2004
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf

nhatbook-download

*


Có thể bạn quan tâm:
Lưu dân Người Việt trên đất Đồng Nai Gia Định
Một số đóng góp của Thiên Chúa Giáo đối với văn hóa Việt Nam (thế kỷ XVII-đầu XX)
Vườn cung đình Việt Nam: Lịch sử hiện trạng và vấn đề nghiên cứu phục hồi
Giới thiệu về điền bạ như những tư liệu lịch sử về làng xã ở miền nam Việt Nam
Tầm quan trọng về kinh tế và văn hóa của các hội tương tế ở miền Bắc VN thời Pháp thuộc
Công cuộc truyên truyền của Việt Minh 1940-1950: sự huy động quần chúng trong một xã hội đa dạng
Xây dựng các niên biểu lịch sử của Việt Nam
Giao lưu văn hóa Việt-Nga và những vấn đề đặt ra trong thời kỳ hội nhập
Triết lý quân sự truyền thống Việt Nam
Sự hình thành về cơ bản của hệ tư tưởng yêu nước Việt Nam
Kinh nghiệm nhập cư: trường hợp người Việt Nam sống ở Nhật Bản
Giáo dục Việt Nam cổ (1075-1919) và việc kế thừa tinh hoa của nền giáo dục ấy
Nguồn gốc Việt Nam của tên 12 con giáp
Vấn đề nghi lễ và chính sách cấm đạo dưới triều Nguyễn
Người Chăm và tôn giáo
Hồ Chí Minh và sự phát triển tiếng Việt
Tương lai của quá khứ: một số câu hỏi về chiến tranh Việt Nam
Phong tục chôn cất bằng chum gốm trong văn hóa Sa Huỳnh ở Việt Nam
Về một số thủ lĩnh An Nam thời thuộc Đường
Chính sách quân điền năm 1839 ở Bình Định, nhìn nhận và đánh giá lại trên cơ sở tư liệu địa bạ

Bình luận