Chính sách Đông Nam Á của Mỹ và Trung Quốc sau chiến tranh lạnh nhìn ở góc độ đối sánh


nhatbook-chính sách Đông Nam Á của Mỹ Và TQ sau chiến tranh lạnh nhìn ở góc độ đối sánh-Lê văn Anh

Tác giả: Lê Văn Anh
Lê Thị Ngọc Hiền
Nguồn: Tạp chí Khoa học và Giáo dục,
Năm:  2009
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf

Tóm tắt: Mỹ và Trung Quốc đều là những nước lớn có ảnh hưởng tới khu vực Đông Nam Á. Từ đầu thế kỷ 21 đến nay, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc với Đông Nam Á đều có những bước phát triển rất lớn. Mặc dù, hai nước có xuất phát điểm về chiến lược và sách lược khác nhau đối với Đông Nam Á, nhưng cả hai bên cùng có điểm hợp tác ở khu vực này. Một Đông Nam Á hòa bình, ổn định và phồn vinh phù hợp với lợi ích chung của Mỹ và Trung Quốc. Vì vậy, việc phân tích, so sánh chính sách Đông Nam Á của Mỹ và Trung Quốc sẽ giúp hiểu rõ chiều hướng chiến lược cũng như những ảnh hưởng của hai nước này tới tình hình khu vực Đông Nam Á.

nhatbook-download

*


để lại phản hồi