TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 212


Tạp chí Bách Khoa – số 212-1965

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 212-1965

nhatbook-download


Trong số này: 

Vũ bảo Lý thừa Vãn
Đoàn Thêm Ngó qua các chặng đường xây dựng
Bùi Hữu Sủng Theo gót Nguyễn Du trên đường đi sứ
Nguyễn Ngọc Lan Cộng đồng Vatican II và tự do tín ngưỡng
Tràng Thiên Cơ khí và ái tình
Ngọc Vân A. Einstein và thuyết tương đối
Thuần Phong Tuồng hát bội Kim Vân Kiều
Y Uyên người đã lên tàu (truyện ngắn)
Thanh Tâm Tuyền Cát lầy (truyện dài)
Tràng Thiên Mikhail Cholokhov, giải Nobel văn chương 1965
Ngọc Vân Giải Nobel khoa học 1965
D.T. Văn nghệ và thể thao với ngoại giao

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận