TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 213


Tạp chí Bách Khoa – số 213-1965

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 213-1965

nhatbook-download


Trong số này: 

Vũ Bảo Vụ thử sức Rhodesie
Lê Văn Hảo Dân tộc học
Vương Hồng Sến một biến thể lạ lùng của chén trà Nhật
Đoàn Thêm quan niệm ứng dụng trong kiến trúc hiện đại
Ngọc Vân A. Einstein và thuyết tương đối
Võ Hồng Con đường gai (truyện ngắn)
Đào Đăng Vỹ Cholokhov và văn chương hiện đại của Nga Sô viết
Võ Quang Yến Giaải Nobel Khoa Học 1965
Thanh Thuyền Khói sương (thơ)
Thanh Tâm Tuyền Cát lầy (truyện dài)
Tràng Thiên thời sự văn nghệ
D.T. Vaăn nghệ, thể thao, với ngoại giao
V.D. Phạm Duy tâm ca và tuổi trẻ
Ngê Bá Lí Thiếu nhi lâm nguy
P.T Phát huy văn hóa dân tộc và chống văn hóa đồi trụy

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận