TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 216


Tạp chí Bách Khoa – số 216-1966

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 216-1965

nhatbook-download


Trong số này: 

Vũ Bảo Vấn đề Trung Cộng gia nhập Liên Hiệp Quốc
Nguyễn Gia Tường Tạng thức trong việc giáo dục
Đoàn Thêm tô điểm hay không tô điểm trong kiến trúc hiện đại
Nguiễn Ngu Í Sống và viết với Nguyễn Hiến Lê
Duy Kinh tế du kích chiến
Mộng Trung hôn nhân dị chủng
Vũ Dzũng những khung trời ngỏ III (hồi Ký)
Y Uyên Chiều trong làng
Thanh Tâm Tuyền Cát lầy (truyện dài)
Tràng Thiên Giải thưởng văn chương tại Pháp: giải Concourt và Renaudot
Ngê Bá Lí kỷ niệm ngày nhân quyền tại Pháp

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận