TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 217


Tạp chí Bách Khoa – số 217-1966

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 217-1965

nhatbook-download


Trong số này: 

Nguiễn Ngu Í 100 năm báo chí Việt Nam: báo chí hôm qua
Vũ Hạnh 100 năm báo chí Việt Nam: báo chí hôm nay
Như Phong 100 năm báo chí Việt Nam: báo chí ở Bắc Việt
Huy Lực mùa xuân của Mẹ (thơ)
Tràng Thiên tờ báo
Trần Thúc Linh Luật lệ báo chí
Đoàn Thêm Bịnh đọc báo
Vũ bảo ký giả ngoại quốc
Bùi Khánh Đản xuân giao (thơ)
Đoàn Thêm lại xuân (thơ)
Thanh Thuyền trao gửi (thơ)
Minh Đức Trường báo chí – tòa báo Figaro
Từ Chung nói chuyện với các bạn thích làm báo
Trần Huiền Ân mùa xuân năm thứ nhất của con (thơ)
Ai Lan, Thương Sinh, Vũ Dũng, Chu Tử, Phạm Trân những kỷ niệm trong đời cầm bút

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận